top of page

Noe av det vi kan gjøre

 

 • Betong-fundamentering over og under vann.

 • Brygger i naturstein betong og tre.

 • Natursteinsmurer m/ maskin og håndstein.

 • Alt innen gravearbeid, utgraving av tomter, veier, grøfting, m.m.

 • Snørydding

Maskinpark

 

 • Robinson R44 Helikopter

 • Komatsu -1,5 tonn

 • Hyundai – 5,5 tonn

 • Yanmar – 1,8 tonn

 • Hjullaster Eve Run – 1,5 tonn

 • Kompressorer & boreutstyr

 • Motordreven lekter m/kran

bottom of page