Transport oppdrag i Mandalselva. Feb - Mars - Apr. 2016

Råtass med ny lekter : Råtass III

Råtass AS frakter alt av grusmasser, utstyr og Terrengtransport sine gravemaskiner til og fra

arbeidsområdene.

Terrengtransport ansvarlig for nedgraving av kloakkledningen som skal krysse elva fra Holumsiden

til Mandalssiden. 

  • TT´s gravemaskiner er utstyrt med undervannskamera slik at deres gravemaskiner kanfølge nedgravingen nøyaktig.

  • I tillegg skjekker et dykkerteam jevnlig at kloakkledningen ligger som den skal.

  • Råtass er leid inn av TT for å utføre Transportoppdraget i Mandalselva.

  • Paul Storholts lekter ( Scanmudring) har også bidratt i dette prosjektet.

  • Oppdragsgiver: Mandal Kommune.

Råtass AS
v/ Per Arvid Olsen

 

 


Skjebstadveien 16B
4513 Mandal

 

Webside levert av Sjograf 2015

E-post: post@ratass.no

 

484 81 999

  • Facebook Social Icon