Her ser man ulike prosjekter som Råtass har vært med på.